FROM THE “CJOVEK NA KROVU #17” SERIES

MIXED MEDIA, PAPER, 50Х70, 2020

FROM THE “CJOVEK NA KROVU #16” SERIES

MIXED MEDIA, PAPER, 50Х70, 2020

FROM THE “CJOVEK NA KROVU #15” SERIES

MIXED MEDIA, PAPER, 50Х70, 2020

FROM THE “CJOVEK NA KROVU #14” SERIES

MIXED MEDIA, PAPER, 50Х70, 2020

FROM THE “CJOVEK NA KROVU #13” SERIES

MIXED MEDIA, PAPER, 50Х70, 2020

FROM THE “CJOVEK NA KROVU #12” SERIES

MIXED MEDIA, PAPER, 50Х70, 2020

FROM THE “CJOVEK NA KROVU #11” SERIES

MIXED MEDIA, PAPER, 50Х70, 2020

FROM THE “CJOVEK NA KROVU #10” SERIES

MIXED MEDIA, PAPER, 50Х70, 2020

FROM THE “CJOVEK NA KROVU #9” SERIES

MIXED MEDIA, PAPER, 50Х70, 2020

FROM THE “CJOVEK NA KROVU #8” SERIES

MIXED MEDIA, PAPER, 50Х70, 2020

FROM THE “CJOVEK NA KROVU #7” SERIES

MIXED MEDIA, PAPER, 50Х70, 2020

FROM THE “CJOVEK NA KROVU #6” SERIES

MIXED MEDIA, PAPER, 50Х70, 2020