УМОВИ КОРИСТУВАННЯ

Публічний договір купівлі-продажу товару

За цим Договором Продавець, з однієї сторони, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти — Покупець, з іншої сторони, надалі разом — Сторони, уклали цей Публічний договір купівлі-продажи товару (надалі — “Договір” або “Публічний договір”), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені на сайті: https://www.shcherbenkoartcentre.com/uk/shop/ (надалі – “Сайт”, “Інтернет-магазин”, відповідно). Продавець, що здійснює продаж Товарів за допомогою Інтернет-магазину та Покупці, при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках Інтернет-магазину, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Сайту у відповідному розділі кнопки “Оформити замовлення”, означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

1.3. Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “Оформити замовлення”, яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та надіслане Продавцем Покупцю автоматичне електронне повідомлення про обробку Замовлення на Товар та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.4. Укладання цього публічного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний останнім Товар згідно Замовлення, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

2.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.

2.3. Власник Інтернет-магазину залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цей Договір без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.

3. НАЯВНІСТЬ ТОВАРУ ТА ЦІНИ

3.1. Покупець самостійно обирає в Інтернет-магазині наявний, запропонований до продажу Товар та натискає кнопку «Додати до кошика» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму “Оформлення Замовлення”, в якій, зокрема, обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою), прізвище, ім’я та по-батькові Отримувача Товару.

3.2. Після заповнення форми “Оформлення Замовлення", Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами цього Договору і, у випадку Акцепту цих умов в повному обсязі – натискає кнопку «Розмістити замовлення», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар, а також беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього Договору.

3.3. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог законодавства України одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого вибору Товару.

3.4. Строк обробки Продавцем Замовлення на Товар становить до 3 (трьох) робочих днів з дати оформлення Покупцем Замовлення. В разі, якщо Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого робочого дня після вихідного або святкового дня.

3.5. Продавець має право відхилити Замовлення в разі фактичної відсутності Товару на складі, шляхом надсилання електронного повідомлення Покупцю. В такому випадку права і обов'язки Сторін, пов'язані з продажем, доставкою і передачею замовленого Товару Покупцю і оплатою його Продавцю передбачені даною офертою, припиняються, а вартість Товару, оплачена Покупцем банківською картою онлайн, повертається на карту, з якої була проведена оплата.

3.6. Продавець прагне, щоб усі товари, перелічені на сайті, були доступними, а ціни були точними. Однак у деяких випадках товари можуть стати недоступними або ціни можутьзмінитися. Якщо товару немає в наявності або ціна змінилася, ми повідомимо вас і запропонуємо подібні варіанти.

3.7. Продавець приймає різні способи оплати, такі як кредитна картка, банківський переказ. Платіж Покупця буде безпечно оброблено через платіжний шлюз третьої сторони (платіжна система Way For Pay.). Надаючи платіжну інформацію, Покупець підтверджуєте, що маєте право використовувати цей спосіб оплати.

3.8. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Покупець забов’язаний:
- надавати Продавцеві повну та достовірну інформацію щодо своїх даних;

- при отриманні Товару у особи, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки;
- протягом гарантійного строку зберігати відповідний розрахунковий документ (квитанцію, товарний чи касовий чек), що підтверджує продаж Товару;

- виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

4.2. Покупець має право вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;

4.3. Продавець забов’язаний:

- надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар, а також його вартість шляхом розміщення цієї інформації на Сайті;

- на умовах, встановлених Договором, передати Товар Покупцю або Отримувачу Товару згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Сайту, оформленим Замовленням і умовами Договору;
- перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі.

4.4. Продавець має право:

- вимагати від Покупця виконання зобов’язань, покладених на нього, згідно умов цього Договору;
- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору, а також змінювати або припинити дію цього Договору. Така зміна або призупинення дії цього Договору не поширюється на здійснені до таких змін замовлення, які були прийняті до виконання.

5. ДОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Терміни відправки та доставки залежать від місцезнаходження Покупця та товарів, які він замовили.

5.2. Продавець надає орієнтовний час та дату доставки та докладе всіх зусиль, щоб доставити товар вчасно.

5.3. Вартість доставки залежить від місцеперебування Покупця та замовилених товарів, обраного способу доставки.

5.4. Продавець забов’язується зв’затись з Покупкцем та узгодити вартість доставки.

5.5. Доставка здійснюється наступними способами, обговориними сторонами заздалегіть.

5.6. Продавець забов’язується відправити товар протягом 14 робочих днів з моменту отримання оплати на рахунок Продавця.

5.7. У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.

5.8. У разі доставки Товару кур'єрською службою відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе кур'єрська служба.

5.9. У разі затримки доставки Товару не з вини продавця, термін доставки може бути подовжений, за умови завчасного повідомлення продавцем Покупця.

Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з’ясовувати за контактними даними: info@shcherbenkoartcentre.com

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Повернення Товару повинно відбуватися Покупцем в оригінальній упаковці, в якій він або Отримувач Товару отримав цей Товар.

6.2. Покупець може повернути Товар у термін не пізніше 14 робочих днів з моменту здійснення покупки.

6.3. Покупець забов’язується відправити товар своїм коштом на зворотню адречу Продавця.

6.4. У термін не пізніше 12 (дванадцяти) банківських днів Покупець забов’язується повернути кошти на початковий спосіб оплати Покупця.

6.5. Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець на підставі експертного висновку доведе, що дефекти Товару виникли в результаті порушення Покупцем правил використання Товару, або умов його зберігання, або умов повернення.

7. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Будь-яка інформація, яка міститься в цьому Договорі та яка отримується Сторонами в процесі його виконання, є конфіденційною, та не розкривається третім особам без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, що не вимагають письмової згоди на це від іншої Сторони, а саме у випадку, якщо таке розкриття здійснюється на виконання цього Договору або передбачене законодавством України.

Ця Політика конфіденційності визначає, як ARTUP STORE, власник сайту, збирає, використовує та захищає будь-яку інформацію, яку ви надаєте під час використання нашого веб-сайту. Продавець прагнемє забезпечити захист вашої конфіденційності.

7.2. Збір і використання інформації:

Продавець може збирати таку інформацію: ім’я, контактну інформацію, включаючи адресу електронної пошти, демографічну інформацію, таку як поштовий індекс, уподобання та інтереси, а також іншу інформацію, що стосується опитувань клієнтів та/або пропозицій.

7.3. Продавець використовує цю інформацію, щоб зрозуміти потреби та надати Покупцеві кращі послуги та товари, зокрема з таких причин: ведення внутрішнього обліку, покращення продуктів і послуг, а також періодичне надсилання рекламних електронних листів про нові продукти, спеціальні пропозиції чи іншу інформацію, яку може бути цікавою Покупцеві, використовуючи адресу електронної пошти, яку він надав.

7.4. Безпека:

Продавець прагне забезпечити безпеку інформації Покупця. Щоб запобігти несанкціонованому доступу або розголошенню, Покупець може запроваджувати відповідні фізичні, електронні та управлінські процедури для захисту інформації, яку збирає в Інтернеті.

7.5. Посилання на інші веб-сайти:

Сайт Продавця може містити посилання на інші веб-сайти. Однак, якщо Покупець скористався цими посиланнями, щоб залишити Продавця сайт, він розуміє, що Покупець не має жодного контролю над іншим сайтом. Таким чином, Продавець не несе відповідальності за захист і конфіденційність будь-якої інформації, яку він надаєте під час відвідування таких сайтів, і такі сайти не регулюються цією заявою про конфіденційність.

7.6. Контроль вашої особистої інформації:

Покупець можете обмежити збір або використання вашої особистої інформації.

7.6.1. Покупець можете змінити свою думку в будь-який час, написавши Продавцеві електронною поштою на info@shcherbenkoartcentre.com.

7.7. Продавець може змінювати цю Політику конфіденційності. Подальше використання Покупцем сайту після будь-яких змін у цій Політиці конфіденційності означатиме його згоду з такими змінами.

8. ГАРАНТІЯ

8.1. На всі Товари, придбані в Інтернет-магазині, поширюється гарантія Продавця. Зверніться до опису продукту, щоб отримати конкретну інформацію про гарантію.

8.2. Гарантія недійсна у випадках:

8.2.1. Порушення правил експлуатації або використання Товару не за призначенням.

8.2.2. Відсутності документів, що підтверджують придбання Товару.

8.2.3. Пошкодження, викликані будь-яким механічним впливом, ударними або вібраційними навантаженнями, застосуванням зовнішньої сили до частин Товару, тріщини, відколи, подряпини, задираки поверхонь, деформації матеріалів і деталей тощо.

9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Увесь вміст сайту, включаючи текст, зображення, графіку, логотипи та описи продуктів, є власністю Продавця та захищено законами про авторське право та торговельні марки. Ніхто не можете використовувати будь-який вміст сайту без прямого письмового дозволу Продавця.

10. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО

Ці положення та умови регулюються законодавством юрисдикції, в якій розташований наш веб-сайт (Україна), і ви погоджуєтеся підкорятися виключній юрисдикції судів цієї юрисдикції.

13. ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Якщо у вас виникли запитання щодо цих умов, зв’яжіться з нами за адресою info@shcherbenkoartcentre.com.