Краєвид: layers

17.04.2013 – 18.05.2013

Опис

Ярослав Присяжнюк представляє новий проект « Краєвид: layers», який розвиває ідеї більш раннього проекту «Краєвид: enter». У проекті «Краєвид: layers» художник звертає увагу глядача на особливий статус пейзажу в контексті сучасного світу, що оточує людину і відображується в її естетичному сприйнятті. Пейзаж є великою метафорою – метафорою багаторівневості нашої свідомості: як у формальному, так і в змістовному плані. Візуально краєвид Присяжнюка являє собою своєрідне об’єднання елементів класичного живопису та сучасних медіа, що призводить до утворення нової художньої реальності. На змістовному ж рівні художник знаходиться в пошуку універсуму пейзажу як такого, що впливає на людське сприйняття архетипними образами.
Головним у цій структурі виступає образ неба – на полотнах художника розгортається своєрідний діалог між маленькою людиною і величезним небесним простором, що тяжіє над нею. Небо грає роль визначального фактора, є незмінною метафорою в людському сприйнятті навколишнього світу. Воно завжди знаходиться над нами, незалежно від часу, в якому ми живемо, і простору, в якому ми знаходимося. Тому художнику вважає за необхідний діалог між універсальністю пейзажу як такого й особливістю нашого сприйняття.
Картини Ярослава Присяжнюка символічні й міфологічні, але ми наділені свободою довільного вибору тимчасово-просторової фіксації. Вибір кожного так чи інакше обумовлений прагненням людини до візуальної гармонії, існуючої на підсвідомому рівні.