Контрформи

25.10.2012 – 12.11.2012

Опис

Як відомо, у скульптури як виду мистецтва, завжди досить не просто складалися відносини з сучасністю. Підкоряючись законам видимого відчутного простору, вона практично не залишає можливості працювати з чимось тимчасовим, плинним, миттєвим і пульсуючим. Ущільнена матеріальність форми диктує художнику свої умови, практично завжди виштовхуючи його в лихоліття. Але чим складніше завдання – тим цікавіше кожна розпочата спроба її вирішити.

Останні кілька років скульптор Назар Білик, всупереч логіці свого ремесла, – намагається уникнути, попередити народження форми з матеріалу. Зупиняючись на контрформі, – яка технологічно завжди передує народженню обсягу – він спритно вислизає з цупких обіймів видимого і відчутного предметного світу. Балансує на межі зримого і уявного, автор створює образ який отримує свою остаточну завершеність тільки в присутності глядача.

Тому, на відміну від традиційної круглої скульптури, контрформа не самодостатня. Вимагаючи для свого виникнення в якості твору, звернений на себе погляд того, хто споглядає – щоразу вона міняє в залежності від нього свій зміст. Не в просторі, але в часі. У цьому сенсі вона виявляється набагато ближче до фотографії, ніж до скульптури. Точно так само як аналоговий фотознімок народжується з негативу плівки – контрформа цінна тим, що провокує виникнення образу, але вже не візуального, а умоглядного.

«Контрформа» – це «тіньовий синтез» форми, з якого, відповідно, народжується «тіньовий» аналітичний ряд, не проявлений світ першопричин» Н.Б.

Оля Балашова