У відповідь

11.07.2014 – 02.08.2014

Опис

Проект арт-групи Шапка (Олеся Секереш, Олександра Токарева)

Враження творять дію.
На власну реакцію впливають різні стимули, глядач же репродукує образи всередині свідомості та творить візуальні моделі, що являють собою комплекс реконструкції первинного сприйнятого об’єкта та його суб’єктивного емоційно-смислового забарвлення і оцінки, на основі особистого життєвого досвіду і знань. Для нас важливим є спостерігання за несвідомим процесом впливу на індивідуума різних чинників, які захоплюють та вражають його і внаслідок чого спонукають до дії. Також важливою є саме справжня , а не штучна реакція, вона можлива тоді, коли в процесі споглядання суб’єкт перетворюється на об’єкт. Зокрема, в цьому проекті об’єктом є природа. Вона є для нас важливим чинником, який мотивує до творення. Немає окремо нас і природи, а є ми в ній та вона в нас.
Цей проект є нашою своєрідною реакцією «у відповідь» на сильний вплив природи на нас.